May 192008
 

Safety First!

પોતાની સલામતી માટે હેલમેટ ધારણ કરી લીધી, પણ રંગારાની સલામતીનું શું? આવતા જતા લોકોની સલામતીનું શું?

  One Response to “સલામતી: પોતાની અને બીજાની”

  1. આ બ્લોગ પહેલીવાર જોયો – સરસ છે. અભિનંદન!

Leave a Reply

%d bloggers like this: