Jul 262008
 

ડ્રીંક એન્ડ ડ્રાઈવ વિભાગની આ ત્રીજી પોસ્ટ. મથાળું વાંચીને આપને આ ચિત્ર યાદ આવ્યું હોય તો તમારી યાદાસ્ત સારી કહેવાય. અહીં જે પાટિયાનું ચિત્ર મૂકયું છે તે તેનાથી પણ વિશેષ છે!

Drunk Drivers

વિશેષતા પાટિયાના લખાણમાં તો છે જ સાથે પાટિયાનું એક તરફ નમી જવું પણ સુચક છે…

  One Response to “પીધેલા ડ્રાયવરો માટે અનામત”

  1. પાટીયાની નીચેનુ લખાણ પણ વધારે સુચક્ નથી!!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: