Apr 052016
 

પ્રિય મિત્રો,

૯૬/૩૬૬

આજે સમયના અભાવે અને આગોરી ગોઠવણને અભાવે પોસ્ટ મોડી મૂકું છું.

‘સ્નીકર્સ’ની આ જાહેરખબર જોવા જેવી છે…

તમે જ્યારે ઉતાવળમાં હો છો ત્યારે ભૂલો કરો છો

સ્ત્રોત એડવીક

– વિનય ખત્રી

  3 Responses to “તમે જ્યારે ઉતાવળમાં હો છો ત્યારે ભૂલો કરો છો”

  1. ઉતાવળમાં હોય ત્યારે કે ભુખ્યા હોય ત્યારે….??

  2. When you are hungry, you become hasty and you make mistakes !

Leave a Reply

%d bloggers like this: